عوارض خودرو عوارض خودرو

آخرین اخبار آخرین اخبار

هرس وفرم دهی پرچین های سطح شهر

آغاز هرس وشکل دهی پرچینهای سطح شهر  مسئول فضای سبز شهرداری بهاباد از آغاز عملیات هرس و فرم دهی پرچین های سطح شهرخبر داد . به گزارش روابط عمومی شهرداری بهاباد، مهندس یوسفی با...

بازدید شهردار بهاباد از روند ساخت میدان شهدا

بازدید شهردار بهاباد از روند ساخت میدان شهدا

آغاز عملیات گلکاری بهاره در سطح شهر

آغاز عملیات گلکاری بهاره در سطح شهر

شهردار بهاباد شهردار بهاباد

حسن ابوالقاسمی بهابادی

شهردار بهاباد

اقدامات شهرداری بهاباد اقدامات شهرداری بهاباد