عوارض خودرو عوارض خودرو

آخرین اخبار آخرین اخبار

تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداري بهاباد در سال 1398

به گزارش روابط عمومی شهرداری بهاباد؛ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بهاباد در راستای سیاست های عمومی دولت مندرج در ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض برای اجرا در سال ۱۳۹۸ در جلسه...

مصاحبه اختصاصی هفته نامه افق کویر با شهردار بهاباد

شهردار بهاباد در مصاحبه با هفته نامه افق کویر گفت: درآمد کم شهرداری موجب کاهش سرعت پیشرفت طرح ها شده است

احداث میدان و آسفالت بلوار ورودی شهر بهاباد با اعتبار 20.5 میلیارد ریال

شهردار بهاباد گفت: با صرف 20.5 میلیارد ریال از محل ردیف طرح های عمرانی، دو طرح عمرانی تکمیل، تجهیز و آماده بهره برداری شد.

شهردار بهاباد شهردار بهاباد

حسن ابوالقاسمی بهابادی

شهردار بهاباد

اقدامات شهرداری بهاباد اقدامات شهرداری بهاباد