پیام تشکر شهردار:

پیام تشکر شهردار:

پیام تشکر شهردار:

آقای ابراهیمی شهردار بهاباد در پیامی

از حضور پرشور و باشکوه مردم بهاباد در انتخابات

ریاست جمهوری و شورای شهرتشکروقدردانی کرد