معرفی

بهاباد زادگاه فقيه منطقي آخوند ملاعبدا … ، شهري است در فاصله ۱۸۵ کيلومتري جنوب شرقي يزد که بر روي تپه ماهورهاي بين دو رشته کوه قرار گرفته است، و داراي آب و هوايي خشک و از نظر سفره آبهاي زيرزميني نسبتاً غني مي باشد.

آباديهاي آن، قسمتي در کفه و قسمتي در کوه قرار دارد. حدود آن از طرف شمال و شرق به دشت لوت و استان خراسان و از طرف جنوب و جنوب شرقي به استان کرمان و از طرف غرب به شهرستان بافق منتهي مي شود.

وضع طبيعي منطقه، کوهستاني و هواي آن معتدل و آب زراعتي بيشتر از چشمه و قنوات تأمين مي شود. در قسمت باختر رشته ارتفاعي از جنوب خاور به طرف شمال باختر کشيده شده است.

در چند سال اخير براي توسعه کشاورزي چاههاي عميق و نيمه عميق در منطقه حفر شده که قسمت اعظم آب مورد مصرف کشاورزي از اين چاهها تأمين مي شود.

بهاباد در طول جغرافيايي ۵۵ درجه و ۵۸ دقيقه و عرض جغرافيايي ۳۱ درجه و ۵۲ دقيقه قرار دارد و ارتفاع آن از سطح دريا در مرکز ۱۳۹۰ متر مي باشد که اين رقم در شمال دشت بهاباد کاهش مي يابد.

وسعت آن حدوداً ۴۵۰۰ کيلومتر مربع که ۹۶۰ کيلومتر آن دشت و بقيه را نواحي کوهستاني و کوهپايه اي تشکيل مي دهد.

جمعيت منطقه بهاباد طبق آخرين آمار قريب ۲۰ هزار نفر اعلام شده است.

رودخانه شور تنها رود بهاباد است که در شمال شرقي منطقه جريان دارد و آب آن قابل کشت و زرع است. علاوه بر اين رودهاي فصلي ديگري نيز وجود دارد که جريان آن در بهار و تابستان مي باشد.

حداکثر درجه حرارت ثبت شده در منطقه ۴۵ درجه و حداقل تا ۱۸ درجه زير صفر رسيده است