شورای روابط عمومی های شهرستان بهاباد

شورای روابط عمومی های شهرستان بهاباد

شورای روابط عمومی های شهرستان بهاباد

مسئول روابط عمومی شهرداری بهاباد به عنوان عضو شورای روابط عمومی های شهرستان بهاباد انتخاب شد.

اولین دوره انتخابات شورای روابط عمومی های شهرستان روز سه شنبه در محل سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان بهاباد باحضور جناب آقای قائم محمدی مشاور محترم استانداری و مدیر کل روابط عمومی استانداری یزد و جناب آقای هدایی فرماندار محترم شهرستان تشکیل گردید وپس از سخنرانی آقایان هدایی و قائم محمدی انتخابات شورای روابط عمومی های شهرستان برگزار و آقایان حمیدرضااخوان وحسن ابوالقاسمی ومنصور گرانمایه ومحمد مهدی حسنیان به عنوان اعضای اصلی شورا انتخاب گردیدند.