شورای اسلامی شهرستان بهاباد تشکیل جلسه داد

شورای اسلامی شهرستان بهاباد تشکیل جلسه داد

شورای اسلامی شهرستان بهاباد تشکیل جلسه داد

 به گزارش وابط عمومی شهرداری بهاباد؛عصر روز یکشنبه 31 شهریور 92 در جلسه ای که با حضور فرماندار، سرپرست بخشداری مرکزی، بخشدار آسفیچ و اعضای شورای اسلامی شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد سمت اعضای شورای اسلامی شهرستان مشخص و معرفی شدند.

 

در این نشست پس از بحث و تبادل نظر اعضای شورای شهرستان "علی اصغر خوش خوش آبادی" به عنوان رئیس شورای اسلامی شهرستان، "حسین زینلی" نایب رئیس، "محمد امیری" منشی و خزانه دار، "حسن حیدری" به عنوان عضو و "سید محمود میرابوالقاسمی" بعنوان نماینده شورای اسلامی شهرستان در شورای استان انتخاب شدند.