شهرداربهاباد به عنوان رئیس هیأت بازرسی انتخابات حوزه انتخابیه شهرستان بهاباد منصوب شد

به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان بهاباد؛ در راستای اجرای ماده ۲۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۷۶ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، طی احکامی صادره از سوی رئیس هیأت بازرسی انتخابات استان، اعضای هیأت بازرسی انتخابات حوزه انتخابیه شهرستان بهاباد منصوب شدند.
بر اساس احكام صادره از سوی رئیس هیأت بازرسی انتخابات استان، آقای محمدمهدی خانی زاده به عنوان رئیس و آقایان اصغر خوش خوش آبادی و عبدالناصر هوشمند به عنوان اعضای هیأت بازرسی انتخابات شهرستان بهاباد منصوب گردیدند.