در صورت كاهش 200 گرمي توليد پسماند توسط هر شهروند روزانه 10 ميليارد ريال صرفه جويي مي شود

در صورت كاهش 200 گرمي توليد پسماند توسط هر شهروند روزانه 10 ميليارد ريال صرفه جويي مي شود

در صورت كاهش 200 گرمي توليد پسماند توسط هر شهروند روزانه 10 ميليارد ريال صرفه جويي مي شود


معاون امور شهرداري‌ها ي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور گفت: اگر هر يك از شهروندان در روز200 گرم پسماند كمتري توليد نمايند در نهايت با كاهش اين مقدار پسماند،شاهد صرفه‌جويي 10 ميليارد ريالي روزانه در هزينه‌ها خواهيم بود.

به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور ،‌ هوشنگ غلامزاده در آيين پاياني جشنواره طلاي كثيف در مشهد با بيان مطلب فوق گفت : به طور متوسط روزانه 49 هزار تن پسماند در كشور توليد مي شود.

وي افزود: 38هزار تن از اين پسماندها در شهرها و مابقي در روستاها توليد مي شود.

غلام زاده با بيان اينكه ميانگين سرانه توليد پسماند در كشور حدود 710 گرم براي هر فرد است،كاهش توليد پسماند را عامل موثري در جهت صرفه جويي در هزينه هاي مديريت پسماند برشمرد.

وي همچنين افزود: هم اكنون 20 درصد جمعيت كشور زير پوشش طرح تفكيك زباله از مبدا و 60 درصد نيز زير پوشش مكانيزه و نيمه مكانيزه پسماند هستند.

معاون امور شهرداري هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور با بيان اينكه در 420 شهر كشور طرح جامع پسماند تدوين شده، گفت: اين طرح در 300 شهر ديگر كشور نيز در حال تدوين است.

غلامزاده افزود: در قانون پسماند، وظايف متعددي در خصوص مديريت پسماند براي متصديان و مديران پسماند، مردم و دولت در نظر گرفته شده كه نقش مردم با توجه به اينكه توليدكنندگان اصلي پسماند هستند، در اين مقوله بيشتر و پررنگ تر است.

وي با بيان اينكه 30 درصد از پسماند توليدي شامل مواد خشك و با ارزش است، گفت: بايد از طريق مطالعه و پژوهش بيشتر و استفاده از تجارب جهاني به راهكارهاي عملي و سودمندي براي مديريت پسماند دست پيدا كنيم.

غلامزاده در پايان گفت: فرهنگ سازي طرح تفكيك زباله از مبدا در بين شهروندان از ضرورت هاي مديريت شهري است.