جلسه تسهیلات سفرهای نوروزی

جلسه کمیته خدمات شهری ورفاه عمومی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی شهرستان بهابادتشکیل شد

جلسه کمیته خدمات شهری ورفاه عمومی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی شهرستان بهابادبا حضور اعضای کمیته در محل شهرداری بهاباد تشکیل گردید، در این جلسه ابوالقاسمی معاون شهردار ضمن خیر مقدم به حاضرین هدف از تشکیل جلسه را بررسی آخرین وضعیت برنامه ریزی های انجام شده در ارتباط با ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی شهرستان مطرح و ضمن ارائه توضیحاتی به ارائه خدمات مطلوب به گردشگران و میهمانان نوروزی تاکید کرد.

ابوالقاسمی درادامه بیان داشت شهرستان بهاباد به لحاظ دارابودن جاذبه های گردشگری ، اماکن تاریخی ووجود بقاء متبرکه پذیرای مهمانان و گردشگران زیادی است ولذا بر آماده سازی هرچه بهتر شهر جهت بازدید مسافران و گردشگران تاکید نمود و از همه ادارات و نهادها خصوصا" اعضای ستاد تسهیلات سفر خواست که با تعامل ، هماهنگی و همکاری ،زمینه های لازم را فراهم نمایند تا گردشگران با خاطره ایی خوش اوقات فراغت خود را در این شهرستان سپری نمایند.

درادامه نمایندگان ادارات عضو کمیته هرکدام مسائل ومشکلات خود وهمچنین فعالیتهایی که دراین زمینه انجام داده یا می دهند راتشریح کردند وتصمیمات لازم اتخاذ گردید.