تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداري بهاباد در سال 1398

به گزارش روابط عمومی شهرداری بهاباد؛ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بهاباد در راستای سیاست های عمومی دولت مندرج در ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض برای اجرا در سال ۱۳۹۸ در جلسه مورخه 15 اسفند 1397 به تصویب شورای اسلامی شهر بهاباد رسید.

گفتنی است شهرداری ها از نهادهایی هستند كه بودجه آنها مستقیماً از طریق دریافت عوارض در قالب های مختلفی همچون عوارض منزل مسكونی و خودرو و بهای خدماتی که به شهروندان ارائه می دهد حاصل می شود و سهمی از اعتبارات دولتی نمی برند.

 

دانلود فایل PDF تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري بهاباد براي اجراء درسال 1398