بررسی طرح جامع تفصیلی شهر بهاباد

بررسی طرح جامع تفصیلی شهر بهاباد

بررسی طرح جامع تفصیلی شهر بهاباد

 

جلسه بررسی طرح جامع تفصیلی شهر بهاباد با حضور اعضای کمیته فنی کارگروه امور زیر بنایی و شهرسازی، در محل سالن جلسات ساختمان شماره یک اداره کل راه و شهر سازی استان یزد برگزار شد. در این جلسه که آقای ملک پور معاون فرماندار و آقایان میرابوالقاسمی، حسین فلاح، از شورای اسلامی شهر و آقای ابراهیمی شهردار و آقای ابوالقاسمی معاون شهردار نیز حضور داشتند، پس از ارائه توضیحات توسط مهندس شرافتی مشاور طرح، با توجه به آماده نبودن طرح و وجود اشکالاتی در آن و لزوم ملاحظات منطقه ای در آن، مقرر گردید تا مشاور ظرف حدأکثر یک ماه آینده نسبت به بازبینی طرح و آماده سازی کامل آن اقدام نمایند.