امام خمینی:

امام خمینی:

امام خمینی:

مردم اگر اسلام را ،

استقلال و آزادی را ،

نبودن تحت اسارت شرق و

غرب را می خواهند،

همه در انتخابات شرکت کنند.

                امام خمینی (ره)