اطفاء حریق لوله های پلیمری توسط آتش نشانی بهاباد

اطفاء حریق لوله های پلیمری توسط آتش نشانی بهاباد

در روز جمعه مورخ 1394/1/7  ساعت 17 به دنبال اطلاع واصله مبنی بر آتش گرفتن لوله های پلیمری پل جاده مجتمع دامداری ها، آتش نشانان شهرداری بهاباد در کمترین زمان ممکن درمحل حاضر شده و با موفقیت آتش را با استفاده از کپسول های آتش نشانی و آب خاموش نمودند.

معاون فرماندار بهاباد که در محل حادثه حضور داشت از اقدام سریع عوامل آتش نشانی تقدیر کرد.

علت آتش سوزی در حال بررسی می باشد.