معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد:

معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد:

معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد گفت: مديريت حوادث وظيفه همگان است.

معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد:

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد،"حيدر نوروزي" روز چهارشنبه در جلسه شوراي هماهنگي مديريت بحران استان يزد حضور نظام مهندسي ساختمان استان يزد در جلسات اين شورا را خواستار شد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود بر ضرورت جلوگيري از ساخت و ساز در حاشيه و بستر رودخانه ها و همچنين جلوگيري از اسكان غيرمجاز در حاشيه شهرها تاكيد كرد.
معاون استاندار همچنين از دست اندركاران مديريت حادثه خروج از ريل  قطار مسافربري زاهدان- تهران تشكر و قدرداني كرد.
مديركل مديريت بحران استان يزد نيز با تاكيد بر اهميت  مقوله "مديريت ريسك" گفت: بايد از مديريت بحران عبور كرد و به مديريت ريسك رسيد.
"غلامرضا برزگري" اظهار داشت: براي پيشگيري از حادثه و كم كردن اثرات آن بايد توان غافلگير نشدن را افزايش دهيم.
وي  در بخش ديگري از سخنان خود، از ارائه خدمات مناسب به زلزله زدگان آذربايجان شرقي در مدت زماني كوتاه، با عنوان شاهكار دولت ياد كرد.
 در اين جلسه فرمانداران و اعضاي شوراي هماهنگي مديريت بحران استان  يزد به ارائه نكته نظرات خود پرداختند  كه پس از بحث و تبادل نظر ، تصميمات لازم اتخاذ شد.