معاون عمراني وزير كشور:

معاون عمراني وزير كشور:

اداره امور شهرها و روستاها نيازمند مشاركت بيشتر مردم است.

معاون عمراني وزير كشور:

 

معاون امورعمراني وزير كشور و رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور گفت: شهرداري ها و دهياري ها علاوه بر فعاليت در جهت اجراي وظايف قانوني، لازم است بمنظور جلب مشاركت بيشتر مردم در اداره امور شهرها و روستاها تلاش نمايند.

به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي ،مهندس حميدرضا ارشادمنش روز چهارشنبه هفتم فروردين ماه در نشست مشترك شهرداران و دهياران گلستان و مديران حوزه معاونت عمراني استانداري با اشاره به لايحه بودجه سال 92 كشور افزود: 12 حكم جديد در اين لايحه منظور شده كه تصويب و اجراي آنها بخش قابل توجهي از مشكلات شهرداري ها در زمينه استخدام نيرو و ديون را حل مي كند.

رييس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور همچنين اظهار كرد: سعي مي شود از محل ماليات بر ارزش افزوده و عوارض سوخت و گمرك، كمك ويژه اي به شهرداري هاي شهرهاي زير يكصد هزار نفر انجام شود.

ارشادمنش با اشاره به ضرورت استفاده شهرداري ها از اهرم هاي قانوني جهت جذب سرمايه و اعتبارات ياداور شد: سازمان شهرداري ها در بحث وام نهايت همكاري را با شهرداري ها دارد و اين بخش ها مي توانند با ارائه طرح هاي داراي استانداردهاي لازم، از اعتبارات صندوق توسعه ملي، فاينانس خارجي و يا فروش اوراق مشاركت بهره ببرند.

وي افزود: اختصاص اعتبار جهت نوسازي اتوبوس هاي متوقف شده درون شهري از برنامه هاي مدنظر سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور است و در ماه هاي اخير از محل توسعه عبور و مرور دو تخصيص اعتباري براي شهرداري هاي كوچك انجام شده است.

رييس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور با اشاره به تصويب نشدن قانون جامع دهياري ها در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: هم اكنون در حال رايزني و برگزاري نشست هاي تخصصي با بنياد مسكن هستيم تا اين قانون را با انجام اصلاحات مورد نظر در مجلس مطرح نمائيم.