بازسازی ماشین آلات شهرداری"

بازسازی ماشین آلات شهرداری

بازسازی ماشین آلات شهرداری

تعدای از ماشین آلات سنگین شهرداری بوسیله نیروهای واحد موتوری شهرداری راه اندازی ، تعمیر اساسی و قابل استفاده شد که از آن جمله لودر کماتسو120 و لودر کاترپیلار 950 و یکدستگاه گریدر میباشد.