اماکن تاریخی بهاباد

اماکن تاریخی بهاباد

اماکن تاریخی بهاباد
ردیفنام بنامعرفی                 عکس         
1حدیلهبنایی زیبا که مقبره خان ها و کلانترهای بهاباد و بعضی از بزرگان بهاباد نظیر جناب فخرالواعظین می باشد.این بنا در محل قبرستان قدیم بهاباد واقع در خیابان شهید صدوقی واقع است.
2مقبره ملا عبدالله بهابادیمزار عالم و فیلسوف جلیل القدر ملا عبدالله بهابادی(صاحب حاشیه) که به مساحت 148 متر مربع با مصالح خشت و گل و با نما چینی آجر در دوران قاجاریه بنا گردیده است.
3آب انبار حاج مهدی
 
آب انبار حاج مهدی معروف به شیر حاج مهدی(جنب مسجد جامع بهاباد دارای 50 پله و ارتفاع 15 متر مربط به دوران زندیه)
4بقعه شیخ ضیا الدینبقعه ای با مساحت 105 متر مربع دارای یک ایوان در وسط و دو صفه در دو طرف و سقف گنبدی شکل به ارتفاع 5 متر که واقع در خیابان شهید صدوقی بهاباد و در محل قبرستان قدیم بهاباد می باشد.قدمت این زیارتگاه مربوط دوران قاجاریه می باشد.(وفات مرحوم شیخ ضیاءالدین:1276 ه.ق)
5برج قلعهاین برج تنها برج باقی مانده از 5 برج اطراف شهر قدیم بهاباد می باشد.برج با ارتفاع 9 متر و در دو طبقه با خشت و گل ساخته شده است.
6خندق بهاباد
نمایی از قسمتی از خندق بهاباد که در اطراف شهر و بافت قدیم بهاباد برای جلوگیری از نزدیک شدن دشمن به شهر بهاباد حفر شده بود.
7کوچه ااشتی کناناین اثر تاریخی در حال حاضر تخریب و  در کوچه کنار مسجد فاطمیه در قدیم بوده است.
8ساباط قلعهکوچه های مسقف(ساباط) بافت قدیم بهاباد واقع در قلعه بهاباد که محل استراحت مردم در ماهای گرم سال بوده است.
9بقعه شیخ محمداین اثر از سوی میراث فرهنگی بازسازی و تعمیر شده است و شیخ محمد از علمای بزرگ دوره صفویه است.