گزارش تصویری آسفالت کوچه های شهربهاباد

گزارش تصویری: آسفالت کوچه های شهربهاباد

کوچه های سطح شهر بهاباد آسفالت شد