با حضور معاونت خدمات شهری شهرداری یزد در منطقه یک

کارشناس مسئول امور هماهنگی منطقه یک معرفی گردید

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه یک مهندس رحیمدل بعنوان کارشناس مسئول امور هماهنگی معاونت خدمات شهری در منطقه یک معرفی گردید.

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه یک مهندس رحیمدل بعنوان کارشناس مسئول امور هماهنگی معاونت خدمات شهری در منطقه یک معرفی گردید.در جلسه ای که به همین منظور در دفتر کار مدیر منطقه یک تشکیل گردید،مهندس امین مقدم معاونت خدمات شهری شهرداری یزد طی سخنانی ضمن تقدیر و شتکر از فعالیتهای شبانه روزی و مساعدت همکاران منطقه در خصوص هماهنگی لازم جهت خدمت رسانی مطلوب در امور خدمات شهری و فضای سبز اظهار امیدواری کرد و با تدوین برنامه های جدید این معاونت تعامل بین بخشی افزایش خواهد یافت.در ادامه جلسه مهندس کشفی مدیر منطقه،ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسه همکاری و تعامل سازنده مناطق و معاونین ستاد را در جهت خدمت گذاری صادقانه به شهروندان عزیز اعلام نمود و خواستار رفع مشکلات موجود در منطقه یک در امور خدمات شهری و فضای سبز گردد.