هرس وفرم دهی پرچین های سطح شهر

هرس وفرم دهی پرچین های سطح شهر

آغاز هرس وشکل دهی پرچینهای سطح شهر 

مسئول فضای سبز شهرداری بهاباد از آغاز عملیات هرس و فرم دهی پرچین های سطح شهرخبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری بهاباد، مهندس یوسفی با اعلام این خبر افزود : عملیات آرایش فرم دهی ترون بلوارها وخیابانهای سطح شهراز هفته گذشته آغاز و در حال حاضر خیابان شهید بهشتی ومیدان معلم انجام شده وسایر خیابانها وبلوارها در حال انجام می باشد.

این مسوول افزود:در این هنر انتخاب گیاه از نقطه نظر شکل پذیری ، تراکم برگها و شاخه ها ، اندازه برگها، براق یا مات بودن آنها، سرعت در رشد از عوامل مهم و تعیین کننده هستند.