نتایج اخذ رأی انتخابات شورای شهر بهاباد اعلام شد

نتایج اخذ رأی انتخابات شورای شهر بهاباد اعلام شد

پس از شمارش آراء صندوق های 8 شعبه اخذ رأی شهر بهاباد، نتایج آراء كاندیداهای شورای شهر اعلام شد.

نتایج اخذ رأی انتخابات شورای شهر بهاباد اعلام شد

 

به گزارش كمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان بهاباد؛ بلافاصله پس از پایان یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی كشور، شمارش آراء در 8 شعبه اخذ رأی شهر بهاباد آغاز گردید و پس از پایان شمارش آراء، نتایج آراء كاندیداهای شورای شهر بهاباد به شرح ذیل اعلام شد:

1- حسن رزاقی با تعداد آراء 1701

2- اكبر فلاح با تعداد آراء 1443

3- سیدمحمود میرابوالقاسمی با تعداد آراء 1415

4- سیدمحسن سیدحسینی با تعداد آراء 962

5- حسین زینلی با تعداد آراء 961

6- حسین فلاح با تعداد آراء 929

7- احمد هوشمند با تعداد آراء 909

8- محمدحسن خادمی با تعداد آراء 872

9- سیدرضا سیدحسینی با تعداد آراء 865

10- عباس جعفری با تعداد آراء 863

11- سیدحسن رضوانی با تعداد آراء 754

12- میرزاعباس ایمانی با تعداد آراء 609

13- كورش دادگر با تعداد آراء 594

14- عباسعلی فلاح با تعداد آراء 580

15- محمدمهدی دهقان با تعداد آراء 491

16- اشرف السادات رضوی با تعداد آراء 452

17- مجتبی رفیعیان با تعداد آراء 441

18- حسن قاسمی با تعداد آراء 371

19- مجتبی عابدی با تعداد آراء 312

20- حمیدرضا اخوان با تعداد آراء 271

21- محسن ملكیان با تعداد آراء 267

22- علی اكبر كاظمیان با تعداد آراء 263

23- سیدشهاب الدین رضوی با تعداد آراء 216

بنابراین با توجه به اینكه تعداد اعضای اصلی شورای این شهر 5 نفر و تعداد اعضای علی البدل آن 2 نفر می باشد، افراد مشروح زیر:

حسن رزاقی بهابادی، اكبر فلاح بهابادی، سیدمحمود میرابوالقاسمی بهابادی ، سیدمحسن سیدحسینی بهابادی و حسین زینلی بهابادی به عنوان اعضای اصلی و افراد مشروح زیر:

حسین فلاح و احمد هوشمند بهابادی به عنوان اعضای علی البدل شورای شهر بهاباد اعلام می شوند.

-------------------------------

تعداد كل برگه های رأی مأخوذه: 4428

تعداد كل برگه های رأی صحیح: 4336