عملیات آسفالت انتهایی جنوبی بولوار شهید رفیعیان

به گزارش روابط عمومی شهرداری بهاباد،شهردار بهاباد  درباره آسفالت انتهایی جنوبی بولوار شهید رفیعیان بیان کرد:اجرای این طرح شامل زیرسازی و روسازی و آسفالت می باشد،با اعتباری بالغ بر 2 میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی اجرا گردید.هدف از اجرای این پروژه ساماندهی معابر شهری و ایجاد دسترسی مناسب به جاده همیجان می باشد. وی همچنین از مساعدت های جناب آقای مهندس صادقیان مدیر محترم توسعه و ساخت راه اداره کل راه و شهرسازی استان یزد و جناب آقای مهندس تیموری سرپرست اداره راه و شهرسازی شهرستان بهاباد تشکر و قدردانی نمود.