زمان ثبت نام داوطلبان انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري

زمان ثبت نام داوطلبان انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري

زمان ثبت نام داوطلبان انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري


ثبت نام از داوطلبان انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري از روز سه شنبه مورخ 17/2/1392 تا روز شنبه مورخ 21/2/1392 ، به مدت پنج روز از ساعت 8 الي 18 در محل وزارت كشور انجام مي پذيرد .

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، ثبت نام از داوطلبان انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري از روز سه شنبه مورخ 17/2/1392 تا روز شنبه مورخ 21/2/1392 ، به مدت پنج روز از ساعت 8 الي 18 در محل وزارت كشور انجام مي پذيرد .
بنا بر اين گزارش، در اطلاعيه شماره 9 ستاد انتخابات كشور آمده است:

باسمه تعالي

اطلاعيه شماره 9

به اطلاع كليه هموطنان گرامي ميرساند، ثبت نام از داوطلبان انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري از روز سه شنبه مورخ 17/2/1392 تا روز شنبه مورخ 21/2/1392 ، به مدت پنج روز از ساعت 8 الي 18 در محل وزارت كشور انجام مي پذيرد .
رجال محترم مذهبي و سياسي موضوع اصل 115 قانون اساسي و ماده 35 قانون انتخابات رياست جمهوري كه واجد شرايط :« 1- ايراني الاصل بودن 2- داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران 3- مدبر و مدير بودن 4- داشتن حسن سابقه و امانت و تقوي 5- مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور . » مي باشند ، شخصاً يا از طريق معرفي نماينده تام الاختيار مي توانند جهت اعلام داوطلبي و تكميل فرم پرسشنامه با همراه داشتن اصل شناسنامه و چهار برگ تصوير كليه صفحات آن و 12 قطعه عكس 4*6 جديد كه در سال جاري گرفته باشند ، به ستاد انتخابات كشور واقع در ميدان فاطمي ، ابتداي خيابان شهيد گمنام ، تالار بزرگ كشور مراجعه فرمايند .

ستاد انتخابات كشور