دیدار رئیس شورای شهر وشهردار بهاباد با اعضای شمیم

دیدار رئیس شورای شهر وشهردار بهاباد با اعضای شورای مرکزی یزدیهای مقیم مرکز"شمیم"

اعضای شورای مرکزی یزدیهای مقیم مرکز"شمیم"  بارئیس شورای شهر وشهردار بهاباد دیدار کردند

این جلسه که  امروز صبح با حضور رئیس شورای اسلامی شهر،شهردار،رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واعضای شورای مرکزی یزدیهای مهاجر"شمیم"آقای دستجردی،مهندس لقمانی وسرکارخانم عظیم نیا در محل شهرداری بهاباد انجام شد

حاضرین در جلسه پیرامون عوامل مهاجرت،مشکلات،فرصتها وتهدیدات پیش رو به گفتگو وتبادل نظر پرداختندو راههای همکاری شهرداری با شمیم بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.