در ديدار اقشار مختلف مردم با رهبر انقلاب بيان شد؛

در ديدار اقشار مختلف مردم با رهبر انقلاب بيان شد؛

انتخابات 24 خرداد آزمون افتخارآميز ديگري براي ملت ايران است

در ديدار اقشار مختلف مردم با رهبر انقلاب بيان شد؛


حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي صبح چهارشنبه در ديدار هزاران نفر از قشرهاي مختلف مردم، با توصيه به آحاد ملت بخصوص جوانان براي بهره گيري از ظرفيت عميق و انسان ساز ماه معطر رجب، انتخابات 24 خرداد را آزمون افتخارآميز ديگري براي ملت ايران دانستند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور به نقل از پايگاه اطلاع رساني مقام معظم رهبري، حضرت آيت الله خامنه اي صبح چهارشنبه در ديدار هزاران نفر از قشرهاي مختلف مردم، با توصيه به آحاد ملت بخصوص جوانان براي بهره گيري از ظرفيت عميق و انسان ساز ماه معطر رجب، انتخابات 24 خرداد را آزمون افتخارآميز ديگري براي ملت ايران دانستند و با تبيين «اهداف متضاد ملت و دشمنان ملت در اين انتخابات» تأكيد كردند: مردم براي تحقق اهداف خود و ناكام ماندن دشمن، با حضور پرشور و گرم در انتخابات، از ميان نامزدهايي كه شوراي نگهبان براساس معيارهاي قانون معرفي مي كند، انساني شايسته، وارسته، مؤمن، انقلابي، «اهل استقامت و عزم و ايستادگي» و برخوردار از همت جهادي را انتخاب كنند كه بتواند بهتر از ديگر نامزدها، بار سنگين عزت و پيشرفت كشور را به دوش بكشد و به جلو ببرد.
رهبر انقلاب، انتخابات ماه آينده را مهمترين مسئله كنوني كشور خواندند و با اشاره به تأثيرات كوتاه مدت، و بلندمدت اين رويداد خاطرنشان كردند: در اين انتخابات يك نفر با رأي ملت، مدت 4 سال بر سرنوشت و مسائل عمده كشور حاكم مي شود اما برخي تصميمات و كارهاي خوب يا غيرخوب اين فرد، مي تواند حتي در 40 سال آينده بر كشور تأثيرگذار باشد و اين واقعيت، نشان مي دهد كه انتخابات رياست جمهوري، چقدر مهم است.
ايشان در تبيين اهميت مضاعف انتخابات 24 خرداد افزودند: با وجودي كه حدود يك ماه تا انتخابات فاصله داريم اين موضوع به يك مسئله مهم بين المللي تبديل شده، و اتاقهاي فكر جهاني و دشمنان ايران، حتي مقدمات آن را با دقت رصد مي كنند.
حضرت آيت الله خامنه اي با تأكيد بر اينكه دشمنان در قبال اين انتخابات اهدافي كاملاً مغاير با اهداف ملت ايران را دنبال مي كنند افزودند: مردم ايران به دنبال فرد اصلحي هستند كه كشور را با سرعت بيشتري در عرصه هاي مادي و معنوي به پيش ببرد و ضمن حل مشكلات موجود و ايجاد زندگي بهتر و مرفه تر، عزت و استقلال ايران را در پرتو «شور و شوق و اميد مردم» ارتقا بخشد.
ايشان افزودند: اما دشمن به موازات تلاش براي سرد كردن انتخابات، دنبال فردي است كه اين مختصات را نداشته باشد و ايران را به وابستگي، ضعف، عقب ماندگي در عرصه هاي مختلف و قرار گرفتن در مسير سياستهاي بيگانگان بكشاند.
رهبر انقلاب خاطرنشان كردند: البته بيگانگان در درجه اول به دنبال انجام نشدن انتخابات بودند اما حالا كه دستشان از اين هدف كوتاه است دنبال دلسرد كردن مردم، از رونق انداختن انتخابات و تأثيرگذاري در انتخاب مردم هستند.
ايشان نااميد كردن مردم از شركت در انتخابات را از تاكتيكهاي اصلي دشمن دانستند و افزودند: آنها مي خواهند به افكار عمومي القا كنند كه رأي دادن و شركت در انتخابات فايده اي ندارد پس چرا شركت كنيم؟
حضرت آيت الله خامنه اي با استناد به عملكرد هفته هاي اخير «شبكه بزرگ رسانه ها و خبرگزاريهاي صهيونيستي» افزودند: بحراني جلوه دادن اوضاع كشور، بزرگنمايي مشكلات، القاي يأس و نااميدي درباره حل مشكلات و تاريك جلوه دادن آينده ملت از جمله روشهايي است كه شبكه بزرگ دروغ پردازي و تحريف، براي بي رونق كردن انتخابات ايران در دستور كار خود قرار داده است.
رهبر انقلاب در همين زمينه افزودند: البته مشكلاتي مانند گراني و اشتغال در كشور وجود دارد اما كدام كشور است كه بدون مشكلات باشد؟ و آيا فرياد كشيدن هر روزه مردم اروپا در خيابانها، نشانه اين نيست كه كشورهاي اروپايي تا خرخره در مشكلات فرو رفته اند؟
حضرت آيت الله خامنه اي در مقايسه ي اوضاع ايران و كشورهاي ديگر افزودند: كدام كشور از استقلال ملي و انسجام و وحدت ملت ايران برخوردار است؟ كدام كشور اين همه جوان با نشاط دارد كه ميدانهاي عظيم علمي را فتح مي كنند؟ كدام ملت توانسته است از «اهميت و عظمت و تأثيرگذاري ملت ايران» در حوادث منطقه اي و جهاني برخوردار شود؟ و كدام ملت توانسته است همچون مردم ايران عزيز، همه خباثتهاي دشمنان را ناكام بگذارد و سرافراز و اميدوار به راه خود ادامه دهد؟
ايشان پس از تشريح صحنه «رويارويي سياسي ملت و جبهه ضد ملت در انتخابات» تأكيد كردند: مردم بدانند كه حضور پرشور و پررونق در انتخابات، موجب مصونيت كشور و كاهش طمع بيگانگان براي دست اندازي و خباثت مي شود.
رهبر انقلاب در توصيه اي مؤكد به مسئولان، فعالان سياسي و كساني كه تريبون در اختيار دارند افزودند: به مردم اميد بدهيد چرا كه واقعيات كشور و عزم و اراده ملت، هر انسان منصفي را به آينده اميدوار مي كند.
ايشان در نوعي جمع‌بندي درباره نتيجه رويارويي ملت و دشمنان در عرصه انتخابات افزودند: آنطور كه ما مردم ايران را شناخته ايم و لطف و فضل الهي را تجربه كرده ايم، ملت در اين نوبت نيز، افتخار ديگري بر افتخارات خود مي افزايد و مشت محكمي به دهان دشمن خواهد زد.
رهبر انقلاب در ادامه سخنان خود در نگاهي اجمالي به معيارهاي انتخاب نامزد اصلح گفتند تا قبل از انتخابات در اين زمينه نكات لازم را بيان خواهم كرد اما نكته مهم اين است كه براي انتخاب خوب و درست، بايد معيارها را شناخت و با مشورت و تفكر، و دست يافتن به حجت شرعي، نامزد اصلح را انتخاب كرد.
رهبر انقلاب با اشاره به ضرورت انتخاب كساني كه همتشان بر حفظ عزت و پيشرفت كشور متمركز است افزودند: هرچه در اين سه دهه بدست آورده ايم به بركت حركت در جهت اهداف انقلاب بوده است بنابراين كساني را انتخاب كنيم كه در همه شرايط، تحقق اين اهداف را سرلوحه خود قرار مي دهند.
حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به لزوم دقت در شعارهاي نامزدها خاطرنشان كردند: گاه برخي براي جلب آرا، شعارهايي خارج از حدود اختيارات رئيس جمهور و امكانات كشور مطرح مي كنند اما مردم با هوشمندي دنبال كساني هستند كه شعارهاي مبتني بر واقعيات مي دهند و براي حل مشكلات و فوريتها، روشهايي متناسب با ساز و كار كشور را پي مي گيرند.
رهبر انقلاب با اشاره به آمدن افراد متعدد به صحنه نامزدي انتخابات افزودند: شوراي محترم نگهبان كه از انسانهاي پرهيزكار، متقي و آگاه تشكيل شده براساس وظايف قانوني خود، كساني را كه براي رياست جمهوري صالح هستند به مردم معرفي مي كنند و مردم از ميان نامزدهاي معرفي شده، كسي را كه صالح تر است و بيشتر به درد ملت مي خورد انتخاب خواهند كرد.
حضرت آيت الله خامنه اي بار ديگر بر پايبندي و تبعيت كامل از قانون تأكيد كردند و افزودند: عمل به قانون معياري بسيار خوب و وسيله اي براي آرامش و آسايش ملت و حفظ وحدت ملي است و به هيچ دليلي نبايد كسي از آن تخطي كند.
ايشان حوادث خسارت بار سال 88 را نتيجه تخطي و تخلف عده اي از قانون برشمردند و افزودند: آنها براي اغراض نفساني يا اهداف سياسي يا هر هدف ديگر راهي خلاف قانون رفتند و ضمن «صدمه زدن به خودشان و به ملت و كشور»، نگذاشتند مردم طمع شيرين آراي 40 ميليوني را بخوبي بچشند و احساس كنند.
حضرت آيت الله خامنه اي تسليم در مقابل قانون را تنها راه صحيح خواندند و افزودند: گاه قانون صددرصد صحيح نيست اما از بي قانوني بهتر است.
ايشان افزودند: ممكن است از مجري قانون در يك بخش، خطايي هم سر بزند اما اگر نتوانيم از راه قانوني آن خطا را اصلاح كنيم تحمل آن، از بي قانوني و عمل خلاف قانون بهتر است.
ايشان داشتن حجت شرعي براي انتخاب يك فرد را مايه آرامش دنيوي و اخروي خواندند و افزودند: اگر تصميمي كه با حجت شرعي گرفته شده غلط هم از آب درآمد چون انسان به تكليف عمل كرده سرافراز است.
رهبر انقلاب اسلامي در بخش ديگري از سخنانشان ماه رجب را آمادگاهي براي افزايش ظرفيت معنوي خواندند و خاطرنشان كردند: اگر در رجب و شعبان، توفيق حضور قلب حاصل شد و انسان خود را در همه احوال در محضر علم بيكران الهي يافت، حضور پاكيزه در ضيافت بي دريغ الهي در ماه مبارك رمضان، امكان پذير خواهد شد.
ايشان شركت قشرهاي مختلف مردم بويژه جوانان در سنت حسنه اعتكاف در ماه رجب را، منظره اي زيبا دانستند و افزودند: همه بركات و دستاوردهاي انقلاب، به پشتوانه همين ذخاير معنوي و روحي حاصل شده است.
حضرت آيت الله خامنه اي افزودند: ايستادگي، شورانگيزي، حركت آفريني و قدرت تحسين برانگيز امام راحل عظيم الشأن در مقابل ستمگران جهاني، متكي به اشكها، عبادات و مناجات خالصانه اي بود كه آن عزيز، در نيمه هاي شب با پروردگار خويش زمزمه مي كرد.
رهبر انقلاب رهبانيت در اسلام را به معناي حضور در همه عرصه هاي زندگي خواندند و با تجليل از ايمان، احساسات انقلابي و نقش آفريني جوانان كشور در عرصه هاي ملي افزودند: حفظ و تعميق اين روحيه، ادامه تفضلات و كمكهاي پروردگار را تضمين خواهد كرد.