به نقل از سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور:

به نقل از سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور:

تاكيد وزير كشور بر ترويج فرهنگ مقاوم سازي بافت هاي فرسوده

به نقل از سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور:

 

وزير كشور با بيان اينكه دولت هاي نهم و دهم در امر مقاوم سازي واحدهاي مسكوني اقدامات خوبي را انجام داده است ، بر ترويج فرهنگ مقاوم سازي بافت هاي فرسوده ، خصوصا در روستاها تاكيد كرد .

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور ؛ مهندس مصطفي محمد نجار وزير كشور و قائم مقام شوراي عالي مديريت بحران كشور در گفتگويي با اشاره به روز 5 دي " روز ملي ايمني در برابر زلزله " ، ضمن گرامي داشت ياد و خاطره همه درگذشتگان حادثه دلخراش زلزله سال 82 در بم ، اظهار داشت : با لرزش زمين در بم ، هزاران نفر در چشم برهم زدني از ميان ما رفتند و علي رغم كمك ها ، مهرباني ها و نوع دوستي هاي انجام شده ، آلام و ابعاد اين حادثه جانسوز هيچ گاه از ياد و خاطره ملت شريف ايران نخواهد رفت .

مهندس محمد نجار با اشاره به اينكه وزارت كشور مجري سياست هاي عمومي دولت در زمينه مسائل داخلي است ،بيان داشت : با توجه به اينكه ايران يكي از حادثه خيز ترين كشورهاي جهان محسوب مي شود ، مديريت بحران كشور به عنوان يك بحث اساسي و مهم در سياست هاي دولت خدمتگزار داراي جايگاه ويژه اي است.

وي با تصريح بر اجراي برنامه كاهش خطر پذيري زلزله در كشور ، گفت : بايد 3 عنصر شناخت ماهيت و حد و اندازه خطر پذيري ، اتخاذ تمهيدات و برنامه ريزي هاي لازم براي كاهش خطرپذيري و سياست گذاري و كمك به توسعه و اجرايي شدن برنامه هاي كاهش خطرپذيري را در مقابله با حوادث مد نظر قرار داد.

قائم مقام شوراي عالي مديريت بحران كشور افزود : با اجراي برنامه هاي كاهش خطرپذيري زلزله مي توان تلفات و خسارات را كاهش و مرحله بازتواني و احيا را تسريع بخشيد .

وي با بيان اينكه دولت نهم و دهم در امر مقاوم سازي واحدهاي مسكوني اقدامات خوبي را انجام داده است كه ثمرات آن را در زلزله ارسباران و خراسان جنوبي مشاهده كرده ايم ، تأكيد كرد : بر اساس برنامه ريزي انجام شده از سوي دولت سعي بر اين است كه تمامي خانه هاي روستايي در مقابل زلزله مقاوم شوند .

مهندس محمد نجار با تأكيد بر اينكه در ساخت مسكن بايد روش هاي سنتي را كنار گذاشته و به سمت روش هاي نوين حركت كنيم ، چرا كه اجراي برنامه هايي اين چنين مي تواند خسارات وارده به مردم در هنگام بلاياي طبيعي را كاهش دهد ، گفت : زلزله يك پديده طبيعي است و ايمني در برابر آن بدون مشاركت جمعي به دست نمي آيد و بايد تمام اقشار در آن دخيل باشند .

وي داشتن نگاه علمي و دانش محور با هدف كنترل و مديريت حوادث را مورد توجه قرار داد و يكي از راهبردهاي اصلي كاهش خسارات و تلفات را استفاده از فناوري جديد دانست .

وزير كشور ، افزايش سطح آگاهي ها و اطلاعات عمومي مردم در جهت آمادگي مقابله با حوادث ، بازسازي بافت هاي فرسوده در مناطق مسكوني شهرها ، بهسازي و بازسازي مسكن روستايي ، ايمن سازي مدارس ، اجراي برنامه آموزشي جامعه محور ، توجه جدي به بحث آموزش كودكان و نوجوانان و اجراي برنامه آموزشي خود امدادي و ديگر امدادي در روستاها را از جمله برنامه هاي دولت و وزارت كشور در جهت كاهش خسارات و تلفات در مقابل حوادث برشمرد.

وي روز ايمني در برابر زلزله را فرصت مغتنمي براي قدرداني و سپاسگزاري از زحمات و تلاش هاي همه مسئولين و دست اندركاران امر مديريت بحران و مقابله با حوادث خصوصاً امدادگران ، بسيجيان ، نيروهاي نظامي و انتظامي و تمامي كارگروه هاي تخصصي ملي و استاني دانست و از مردم بزرگوار ايران كه هميشه حامي و تكيه گاه خدمتگزاران خود در نظام مقدس جمهوري اسلامي هستند ، تقاضا نمود خدمتگزاران خود را در توسعه فرهنگ ايمني و كاهش خطرپذيري سكونتگاه هاي شهري و روستايي مساعدت و همراهي نمايند .

قائم مقام شوراي عالي مديريت بحران كشور در پايان ابراز اميداوري كرد ، با ترويج فرهنگ مقام سازي ، ديگر شاهد خسارات عظيم انساني و مالي در اينگونه حوادث ناگوار نباشيم .