بهاباد در مسیر مارکوپولو

مارکوپولو جهانگرد مشهور ونیزی در جریان سفر تاریخی خود از ونیز تا چین ، از بهاباد گذشته و به طبس رفته است . مسیر مارکوپولو که «راه مارکوپولو» شهرت دارد از تمام مشرق ایران می گذرد . او از هرمز به طبس ، سپس به منطقه بین سبزوار و شاهرود در شمال می رود . این راه بعد با یک زاویه قائم به طرف مشرق می پیچد و از طریق سبزوار و مشهد به آسیای مرکزی می رسد.

در باره خط سیر مارکوپولو کتب فراوانی نوشته شده و حتی بسیاری از محققین برای شناسایی راه مارکوپولو ، خط سیر وی را طی کرده و نوشته های او را با اوضاع محل سنجیده اند.

دکتر الفونس گابریل در سفر دوم خود به ایران در سال ۱۹۳۳ ـ م از بهاباد نیز دیدن کرده و پیرامون زیبائی سحرانگیز کویر و مسیری که مورد بازدید وی قرار گرفته چنین می نویسد :

کویر کوچکی که ما در مسیر بهاباد به طبس در دل کویر بزرگ یافتیم یک دریاچه کوهستانی دوران گذشته بود که با زیبایی سحر آمیزی در میان دنیایی از کوههای تخریب شده قرار داشت.