با ميزباني استان هاي يزد و خوزستان برگزار مي گردد :

با ميزباني استان هاي يزد و خوزستان برگزار مي گردد :

دومين و سومين همايش آموزشي دست اندركاران برگزاري انتخابات

با ميزباني استان هاي يزد و خوزستان برگزار مي گردد :

دومين و سومين همايش آموزشي دست اندركاران برگزاري انتخابات با ميزباني استان هاي يزد و خوزستان در روزهاي 27 دي ماه لغايت 1 بهمن ماه سال جاري برگزار مي گردد . به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور ؛ با برنامه ريزي هاي صورت گرفته در راستاي اجراي طرح جامع آموزش مجريان انتخابات ، دوره هاي توجيهي ، آشنايي با قوانين انتخابات رياست جمهوري و شوراها ، حفاظت و امنيت ، مديريت اجرايي و همچنين اصول و سياست هاي اجرائي حاكم در برگزاري انتخابات ، از اهم سرفصل هاي آموزشي اين دوره ها مي باشد كه براي كليه فرمانداران و بخشداران ارائه خواهد شد.