استاندار يزد از پروژه انتقال گاز به بافق و بهاباد بازديد كرد

استاندار يزد از پروژه انتقال گاز به بافق و بهاباد بازديد كرد

استاندار يزد پروژه خط لوله انتقال گاز به شهرستان هاي بافق و بهاباد را مورد بازديد قرار داد.

استاندار يزد از پروژه انتقال گاز به بافق و بهاباد بازديد كرد

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،"محمد رضا فلاح زاده" روز چهارشنبه در اين بازديد از نزديك در جريان روند اجراي اين پروژه قرار گرفت.
وي با بيان اهميت گازرساني به بافق و بهاباد، تسريع در اجراي اين پروژه را خواستار شد.
مديرعامل شركت گاز استان گفت:طول اين خط 100 كيلومتر است كه 60 كيلومتر لوله تهيه و جوشكاري شده و40 كيلومتر از اين ميزان دفن شده است.
"پيله ور" ادامه داد: زمان اتمام پروژه بر اساس قرارداد، اول مهر ماه سال جاري معين شده كه اميدواريم با تامين به موقع تجهيزات در همين موعد به پايان برسد.
وي با بيان اينكه تاكنون اين پروژه بين 45 تا 50 درصد پيشرفت داشته است، اظهار داشت: در صورت ترخيص تجهيزات خريداري شده كار با سرعت بيشتري دنبال مي شود