راه اندازی اتوماسیون شهرسازی و درامد در شهرداری بهاباد

راه اندازی اتوماسیون شهرسازی و درامد در شهرداری بهاباد

راه اندازی اتوماسیون شهرسازی و درامد در شهرداری بهاباد

 


 

اتوماسیون شهرسازی و درامد در شهرداری بهاباد راه اندازی شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری بهاباد آقای حسن ابوالقاسمی از راه اندازی اتوماسیون شهرسازی و درامد در راستای ایجاد شهرداری الکترونیکی  و ارائه خدمات به شهروندان در شهرداری بهاباد خبر داد.

شهردار بهاباد گفت با تحقق کامل این پروژه، که با همکاری شرکت ایران سیستم  صورت گرفته است ،امکان ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان در حوزه شهرسازی ایجاد شده است. این خدمات شامل صدور پروانه ،پایان کار و پاسخ استعلامات با سیستم شهرسازی و درامد، امکان محاسبات سیستمی ، صدور فیش و ثبت فیش در واحد درامد، اطلاع رسانی پیامکی مراحل سیر پرونده برای مالک و امکان بررسی وضعیت پرونده از طریق وبسایت شهرداری می باشد.

آقای ابوالقاسمی در ادامه گفت با ورود اطلاعات کلیه پرونده های مناطق به سیستم و اسکن اوراق پرونده، گردش فیزیکی پرونده ها به طور کامل حذف و هر پرونده با شماره مجزا جهت استفاده های بعدی در سیستم بایگانی می شود.