وزير كشور از سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور بازديد كرد

وزير كشور از سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور بازديد كرد

وزير كشور از سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور بازديد كرد


وزير كشور بعد از ظهر شنبه اول تير ماه از سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور بازديد كرد و ضمن حضور در جلسه شوراي مديران اين سازمان در جريان آخرين اقدامات و برنامه ها قرار گرفت و از نزديك با كاركنان سازمان نيز ديدار نمود كه در جريان آن از پي گيري هاي مهندس محمد نجار جهت تبديل وضعيت استخدامي آنها قدرداني به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور ، مهندس مصطفي محمد نجار در جلسه شوراي مديران سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور ، با بيان اينكه دست اندركاران مديريت شهري و روستائي در كشورمان پس از انقلاب اسلامي شكوهمند ملت ايران همواره كوشيده اند با تسريع در ارائه خدمات مناسب به شهرها و روستاها  به ويژه در مناطق محروم،زمينه رفع تبعيض ها و نابرابري ها را فراهم آورند،گفت : در دولت هاي نهم و دهم نيز با توجه به ضرورت ارتقاي سطح شهرها و روستاها و رفع انتظارات شهروندان،مجموعه دولت و وزارت كشور تلاش كرد خالصانه و بي منت زمينه ارتقاي سطح شهرها و روستاها و پاسخ گفتن به نيازهاي شهروندان بر اساس برقراري عدالت در جامعه و افزايش رفاه را با توجه به دستورات دين مبين اسلام،آرمان هاي امام راحل، فرامين رهبر معظم انقلاب اسلامي،اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي و برنامه هاي كلان دولت و قوانين بالا دستي فراهم نمايد كه در اين امر سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور اقدامات مختلفي انجام داد كه جاي تقدير و تشكر دارد.

وي با اشاره به اينكه مطابق مفاد سند چشم انداز نظام ، جمهوري اسلامي ايران بايد در سال 1404مقام نخست را در ميان كشورهاي منطقه داشته باشد و شهرداري‌ها و دهياري ها  نيز بايد مانند ساير دستگاه‌ها تمام تلاش خود را براي دستيابي به رتبه نخست در حوزه مديريت شهري و روستائي در منطقه تا سال 1404 به كارگيرند ، اظهار كرد: در اين مسير جايگاه سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در حمايت و پشتيباني از مديريت شهري و روستائي كشور به منظور ارتقاي سطح خدمات شهرداري ها و دهياري ها به شهروندان و تعامل و همفكري با دستگاه هاي مختلف براي ارتقاي كمي و كيفي اين خدمات مهم و تاثير گذار است .

محمدنجار همچنين گفت : وزارت كشور و سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در دولتهاي نهم و دهم  تلاش هاي زيادي كرد تا زمينه لازم براي تغيير نگاه دست اندركاران مديريت شهري و روستائي را براي اداره موفق شهرها و روستاها فراهم نمايد و شاهد بوديم كه در اين عرصه ها چهارچوب هاي جديدي از برنامه ريزي،روشهاي اداره و مديريت مطلوب شهر و روستا،نظارت بهينه، همكاري و تعامل با دستگاه هاي ذيربط، بكارگيري فناوري هاي جديد ،تحقق شهرداري الكترونيك ،تامين زيرساختهاي شهري و روستائي،ارتقاي سطح ايمني،تحول در مديريت پسماندها ،تغيير در بودجه ريزي ، برنامه ريزي براي شناسائي درآمدهاي پايدار و جذب سرمايه گذار براي پروژه هاي مرتبط با مديريت شهري و روستائي و حركت به سمت روش ها و ابزارهاي جديد تامين منابع مالي در مديريت شهري و روستائي ، ... پيش روي شهرداري ها،دهياري ها و شوراهاي شهر و روستا قرار گرفت.

وزير كشور در ادامه با بيان اينكه اداره و مديريت شهرها و روستاها نسبت به گذشته دستخوش تحولات گسترده اي شده و عملكرد شهرداري ها و دهياري ها نه تنها از لحاظ حجم و تنوع فعاليتها بلكه ازلحاظ نحوه انجام امور،ساختارهاي حاكم بر مديريت شهري و روستائي و قوانين و مقررات با گذشته متفاوت شده،گفت: امروزه الزاماتي نظير ضرورت وجود شهرها و روستاهائي پاك و ايمن،توسعه فضاي سبز،مقابله جدي با انواع آلودگي ها،نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و روستائي ،گسترش حمل ونقل عمومي شهري،تجهيز مديريت شهري و روستائي به ماشين الات و فناوري هاي جديد و فراهم آوردن زمينه توسعه فعاليتهاي اجتماعي ،فرهنگي، هنري و ورزشي توسط شهرداري ها و دهياري ها از طرف شهروندان و صاحب نظران مطرح مي شود كه بايد در خصوص آنها اقدامات كارشناسي و آموزش و پژوهش صورت گيرد.

محمد نجار با تاكيد بر اينكه براي اداره موفق شهرها و روستاها همچنين نيازمند بكارگيري علوم و روش هاي جديد مديريتي،دانش بومي،الگوهاي اسلامي و ايراني پيشرفت،مديريت صحيح پروژه ها، بكارگيري نيروي انساني متخصص ،اطلاع رساني مستمر از اقدامات،جلب مشاركت مردم و انتقال و تبادل اطلاعات و تجربيات مي باشيم ، تصريح كرد : نقش سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در ادامه حركت تكاملي مديريت شهري و روستائي در كشور بسيار با اهميت است و بايد برنامه ريزي هاي لازم كما في السابق در اين سازمان با همفكري دستگاه هاي ذيربط صورت گيرد تا شهرداري ها و دهياري ها با آگاهي از الزامات جديد اين حوزه و با توجه به نيازهاي شهروندان؛ضمن كسب آمادگي براي پذيرش وظايف و مسئوليتهاي جديد ، نقش هائي متفاوت نسبت به گذشته و در عين حال پيشرفته و فعال تر ايفا نمايند و وارد چشم اندازهاي جديدي از خدمت رساني شوند.

شايان ذكر است پيش از سخنان وزير كشور در جلسه شوراي مديران سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، معاون هماهنگي امور عمراني وزير كشور و رئيس اين سازمان و معاونان و مديران سازمان گزارشي از آخرين اقدامات،طرح ها و برنامه هاي سازمان در عرصه هاي شهرداري ها،دهياري ها، پشتيباني ،برنامه و بودجه ، منابع انساني،آموزش،پژوهش، و ... ارائه نمودند.

وزير كشور در خاتمه جلسه شوراي مديران ضمن بازديد از قسمت ها با تني چند از كاركنان سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در اتاق هاي محل كارشان بطور صميمانه ديدار و گفت و گو نمود و از زحمات و تلاش هاي آنان قدرداني نمود.

همچنين كاركنان سازمان با اهداي لوح تقديري از حمايت هاي مستمر و مجدانه وزير كشور براي تبديل وضعيت استخدامي آنان تشكر نمودند.