موقعيت اجتماعي

مردم بهاباد به خاطر به خاطر ريشه دار بودن سنتهاي مذهبي و عمق اعتقادات ديني، اصالت فرهنگي اجتماعي و مذهبي خود را حفظ نموده و مردمي سخت کوش، مقاوم و در عين حال مؤمن و معتبّد هستند. مردمي مهمان نواز، خونگرم، خوش فکر، سلحشور و اهل دين و ديانت و همگي شيعه اثني عشري و شيفته مکتب اهل بيت عليهم السلام.

بهاباد با قدمتي ديرينه، تاريخ پر ماجرايي را پشت سر گذاشته و بطوري که معروف است درجريان حمله مغول به ايران کاملاً ويران شده است.

در اطراف بهاباد هم اکنون بقايائي از قلعه هاي مخروبه با راههاي صعب کوهستاني، بر فراز کوههاي سر به فلک کشيده وجود داردکه در بين مردم به قلعه کافرها مشهور است. گورستانهايي نيز در گوشه و کنار مشاهده مي شود که به گور کافرها معروف است. گفته مي شود که فزقه اسماعيليه که در آن زمان ((ملاحده)) خوانده مي شدند در اطراف منطقه بهاباد قلاع مستحکمي در رابطه با قلعه طبس احداث نموده و چون هلاکو خان جهت سرکوب آنها به منطقه آمده علاوه بر حسب اين اقوال قلعه کافرها همان باقي مانده قلاع فرقه اسماعيليه، و گورستانها نيز متعلق به آنهاست گرچه سند تاريخي دال بر صحت اين گفته ها در دست نيست.

به شهادت تاريخ، مردم بهاباد مردمي سلحشور و شجاع، و در مصاف با متجاوزان هميشه پيشقدم بوده اند. از جمله قطعات افتخار آميز تاريخ آنان مصاف با لشکريان محمود افغان دراوايل استيلاي افاغنه بر ايران است.