قائم مقام وزير كشور:

قائم مقام وزير كشور:

بيش از50 درصدمنابع دستگاه‌هاي مبارزه باموادمخدر صرف اقدامات پيشگيرانه شود

قائم مقام وزير كشور:

قائم مقام وزير كشور در امور فرهنگي و اجتماعي وزارت كشور در نخستين نشست راهبردي مشترك اعضاي كميته فرهنگي و پيشگيري اين ستاد و روساي كميته فرهنگي و پيشگيري استان‌هاي سراسر كشور گفت: بايد بيش از 50 درصد توان و منابع دستگاه‌هاي مبارزه با موادمخدرصرف اقدامات پيشگيرانه باشد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور؛ به نقل از روابط عمومي ستاد مبارزه با موادمخدر؛ عليرضا افشار قائم مقام وزير كشور در امور فرهنگي و اجتماعي با بيان اينكه موادمخدر تهديد بسيار سنگيني است، اظهار داشت: دشمن با سرمايه‌گذاري عظيم تهديد فرهنگي موادمخدر، سعي دارد به توسعه كشورمان ضربه وارد و جوانان اين مرز و بوم را نابود كند.

وي افزود: بروز يك آسيب اجتماعي، ناشي از ضعف فرهنگي و اجتماعي آن كشور است و براي مقابله با اين آسيب‌ها به خصوص اعتياد بايد به مباحث فرهنگي و پيشگيري در جامعه توجه جدي شود كه متاسفانه توجه به اين حوزه كمتر از حوزه‌هاي مقابله با عرضه و درمان و كاهش آسيب است. قائم مقام وزير كشور در امور فرهنگي و اجتماعي وزارت كشور با تاكيد بر اينكه افزايش آگاهي و دانش مردم در مقابله با همه آسيب‌ها از جمله اعتياد بسيار مهم واثرگذار مي‌باشد اظهار داشت: بايد سطح آگاهي و اطلاعات مردم جامعه، نسبت به اعتياد موادمخدر افزايش يابد تا مردم خودشان به سمت و سوي اعتياد نروند.
افشار افزود: اغلب معتادين از روي غفلت و ناآگاهي و بنابر علل رواني همچون اضطراب، استرس، شكست‌هاي روحي، فرار از مشكلات اجتماعي و فشارهاي روحي و كسب تفريح به سمت اعتياد رفته‌اند كه براي پيشگيري از آحاد سالم جامعه مي‌توان از اقدامات پيشگيرانه همچون افزايش آگاهي مردم، اطلاع‌رساني درست، توسعه ورزش همگاني، ايده‌پردازي‌هاي نوين در جشن‌ها و مناسبتهاي خانوادگي استفاده كرد؛ چرا كه سرمايه اصلي در حوزه مقابله با اعتياد، بايد بر مباحث پيشگيري استوار باشد.

وي ادامه داد: اقدامات مقابله‌اي و درمان و كاهش آسيب زودبازده است اما برنامه‌هاي پيشگيرانه ديربازده و نيز به زمان طولاني براي كسب نتيجه دارد، لذا مديران حوزه پيشگيري بايد با حوصله و دقت برنامه‌ها را به انجام و پيگيري كنند.
اين مقام مسوول در وزارت كشور گفت: هزينه‌هاي هنگفتي در كشور از سوي دستگاه‌هاي مختلف و مسوول در حوزه‌هاي مقابله و درمان اعتياد انجام مي‌شود اما در حوزه پيشگيري هزينه‌ها اندك است در حالي كه بيش از 50 درصد توان و منابع دستگاه‌ها در عرصه مبارزه با موادمخدر مي‌بايست صرف پيشگيري شود.
افشار در ادامه، تاثيرگذاري بر اقشار آسيب‌پذير جامعه را بسيار مهم دانست و افزود: بستگان و نزديگان افراد معتاد، خانواده‌هاي طلاق و بدسرپرست، افراد ساكن در مناطق و سكونت‌گاه‌هاي حاشيه‌نشين و جرم‌خيز، جوانان و نوجوانان كم سواد، افراد سيگاري و قلياني و خانواده زندانيان از جمله افراد آسيب‌پذير در كشورمان هستند كه بايد برنامه‌ريزي‌هاي مناسب و كار آمدي در جهت جلوگيري در گرايش آنان به اعتياد صورت بگيرد.
وي تاكيد كرد: استانداران و فرمانداران بايد مستقيماً با آسيب‌هاي اجتماعي استان و شهرستان‌هاي مربوطه درگير باشند و مشاركت جدي با دستگاه‌هاي فرهنگي و پيشگيري ذيربط داشته باشند.
افشار در پايان گفت: هنوز صاحب‌نظران عرصه پيشگيري از اعتياد به پايش و ارزيابي مشخصي در اين حوزه دست نيافته‌اند كه در اين امر بايد نقاط قوت و ضعف برنامه‌ها سنجيده و برنامه‌هاي كم اثر از پراثر متمايز و مشخص شوند.