فرماندار از آتش نشانان شهرستان تقدیر کرد

فرماندار از آتش نشانان شهرستان تقدیر کرد

در روز اتش نشانی فرماندار با اتش نشانان دیدار کرد

فرماندار از آتش نشانان شهرستان تقدیر کرد

فرماندار در این مراسم روز آتش نشانی و خدمات ایمنی را به آتش نشانان تبریک گفت و افزود: روز آتش نشان روز تجلیل از ایثارگری های انسان های پاك سرشتی است كه امنیت و رفاه همنوعان خود را بر سلامت و آسایش خویش مقدم دانسته و همواره همچون فرشتگان نجات به یاری حادثه دیدگان می شتابند .

 

سالاری افزود: در این شغل حق اشتباه وجود ندارد چون صحنه ای که یک آتش نشان در آن وارد می شود دیگران جای تصمیم گیری ندارند و با حضور آتش نشانان بهترین تصمیم گیری انجام می شود، بنابراین در صحنه های حساس جای اشتباه و تکرار نیست.

در پایان فرماندار با اهدا لوح از خدمات آتش نشانان این شهرستان تجلیل کرد.