در پی نارضایتی اهالی بلوار صابر و آیت ا... دستغیب منطقه یک

طرح ضربتی برخورد با متخلفان آلایندگی محیط در بلوار بهمن آغاز شد

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری یزد و با توجه به نارضایتی های مکرر اهالی بلوار صابر یزدی و ساکنان کوی لاله واقعدر بلوار شهید دستغیب و پیرو جلسه ای که به همین منظور در دفتر کار فرماندار یزد تشکیل گردی

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری یزد و با توجه به نارضایتی های مکرر اهالی بلوار صابر یزدی و ساکنان کوی لاله واقعدر بلوار شهید دستغیب و پیرو جلسه ای که به همین منظور در دفتر کار فرماندار یزد تشکیل گردید،شهرداری منطقه با نصب بنر و اخطار قانونی به تمامی مالکین و متصدیان متخلف در بلوار بهمن و مناطق اطراف اقدام قانونی خود را در این خصوص آغاز نمود،به گفته سعیدرضا زینلیان مسئول واحد اجرائیات منطقه حدود 50 مورد اخطار قانونی در طی روزهای اخیر به متصدیان مذکور داده شده که پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم،اعمال قانون خواهند شد.