در اطلاعيه شماره 5ستاد انتخابات كشور تبيين شد؛

در اطلاعيه شماره 5ستاد انتخابات كشور تبيين شد؛

مدارك تحصيلي مورد نياز جهت داوطلبان انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا

در اطلاعيه شماره 5ستاد انتخابات كشور تبيين شد؛

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور؛ اطلاعيه شماره 5ستاد انتخابات كشور در خصوص تبيين مجدد مدارك تحصيلي مورد نياز جهت اعلام داوطلبي در انتخابات چهارمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا صادر شد.
بنا بر اين گزارش متن كامل اطلاعيه شماره 5 ستاد انتخابات كشور بدين شرح است :

بسم الله الرحمن الرحيم

اطلاعيه شماره (5)
با عنايت به آغاز ثبت نام از داوطلبان انتخابات چهارمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا از  دوشنبه مورخ 26/1/1392 و تماسهاي مكرر هموطنان گرامي در خصوص مدارك تحصيلي مورد نياز جهت اعلام داوطلبي در انتخابات به اطلاع مي رساند، براساس ماده 26 قانون انتخابات، داوطلبان با توجه به حوزه انتخابيه خود، در زمان ثبت نام بايد داراي مدارك تحصيلي ذيل باشند:
الف) در روستاهاي تا دويست خانوار، دارابودن سواد خواندن و نوشتن
ب) در روستاهاي بالاي دويست خانوار، داشتن مدرك تحصيلي ديپلم
ج) در شهرهاي تا بيست هزار نفر جمعيت، داشتن حداقل مدرك تحصيلي فوق ديپلم يا معادل آن
د) در شهرهاي بالاي بيست هزار نفر جمعيت، داشتن حداقل مدرك تحصيلي ليسانس يا معادل آن
در پايان تأكيد مي نمايد داوطلبان گرامي در زمان ثبت نام بايد مدارك مورد نياز جهت اعلام داوطلبي (مذكور در اطلاعيه شماره(4)) را بصورت كامل به مراكز ثبت نام ارائه نمايند.


ستاد انتخابات كشور