اطلاعیه

اطلاعیه

وانت بار های فعال حمل و نقل بار شهری

اطلاعیه

اطلاعیه

بدینوسیله به اطلاع همشهریان عزیز می رساند، با توجه به دستور العمل اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور در خصوص ساماندهی وانت بار های فعال در سطح شهر، با توجه به اینکه سهمیه اختصاص یافته به وانت بارها صرفا" مربوط به وانت بار هایی می شود که در زمینه حمل و نقل بار شهری فعالیت می نمایند، لذا به منظور ساماندهی وانت بارهای فعال در زمینه حمل و نقل حدأکثر تا تاریخ 20/10/1391جهت تشکیل پرونده و طی مراحل اداری به واحدحمل ونقل شهرداری مراجعه نمایند.

بدیهی است عدم مراجعه تا تاریخ فوق، هرگونه عواقب ناشی از آن در خصوص کسر سهمیه بنزین، صرفا" متوجه مالک وسیله نقلیه می شود.

ضمنا" شماره تلفن 1- 4722040 در ساعات اداری آماده پاسخگویی به سؤالات شما همشهریان گرامی می باشد.                                                    

                                                                                    روابط عمومی شهرداری بهاباد