اسفالت محله مسجد صاحب الزمان

اسفالت محله مسجد صاحب الزمان

اسفالت محله مسجد صاحب الزمان

عملیات روسازی واسفالت محله مسجد صاحب الزمان انجام شد.حوزه امور عمرانی و آبادانی شهرداری بهاباد در ادامه فعالیت های خود کار اسفالت محله مسجد صاحب الزمان که یکی از مناطق مرکزی شهر می باشد را جهت امنیت و سهولت در عبور و مرور این محله به پایان رساند. آقای ابوالقاسمی معاون شهردار بهاباد هزینه این طرح را 600000000ریال اعلام کرد.