نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش تصویری:بازدید کارشناسان استانداری از واحدهای شهرداری به جهت ارزیابی عملکرد

گزارش تصویری:بازدید کارشناسان استانداری از واحدهای شهرداری به جهت ارزیابی عملکرد


گزارش تصویری:بازدید کارشناسان استانداری از واحدهای شهرداری به جهت ارزیابی عملکرد

در تاریخ 1394/2/16 کارشناسان استانداری جهت ارزیابی عملکرد از واحدهای مختلف شهرداری بازدید کردند.