نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش تصویری: آسفالت کوچه های شهربهاباد

گزارش تصویری: آسفالت کوچه های شهربهاباد


گزارش تصویری: آسفالت کوچه های شهربهاباد

کوچه های سطح شهر بهاباد آسفالت شد