نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هرس وفرم دهی پرچین های سطح شهر

هرس وفرم دهی پرچین های سطح شهر


هرس وفرم دهی پرچین های سطح شهر

آغاز هرس وشکل دهی پرچینهای سطح شهر 

مسئول فضای سبز شهرداری بهاباد از آغاز عملیات هرس و فرم دهی پرچین های سطح شهرخبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری بهاباد، مهندس یوسفی با اعلام این خبر افزود : عملیات آرایش فرم دهی ترون بلوارها وخیابانهای سطح شهراز هفته گذشته آغاز و در حال حاضر خیابان شهید بهشتی ومیدان معلم انجام شده وسایر خیابانها وبلوارها در حال انجام می باشد.

این مسوول افزود:در این هنر انتخاب گیاه از نقطه نظر شکل پذیری ، تراکم برگها و شاخه ها ، اندازه برگها، براق یا مات بودن آنها، سرعت در رشد از عوامل مهم و تعیین کننده هستند.