نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نصب المان میدان شهدا

نصب المان میدان شهدا


نصب المان میدان شهدا

نصب المان میدان شهدا

میدان شهدا که مدتیست مراحل تملک ، ساخت و تعریض آن به اتمام رسیده ، عملیات نصب المان آن نیز به پایان رسید .

اطراف المان طراحی آبنما و همچنین فضای سبز پیش بینی شده که در حال اجرا می باشد .