نتایج اخذ رأی انتخابات شورای شهر بهاباد اعلام شد

نتایج اخذ رأی انتخابات شورای شهر بهاباد اعلام شد


نتایج اخذ رأی انتخابات شورای شهر بهاباد اعلام شد

 

به گزارش كمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان بهاباد؛ بلافاصله پس از پایان یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی كشور، شمارش آراء در 8 شعبه اخذ رأی شهر بهاباد آغاز گردید و پس از پایان شمارش آراء، نتایج آراء كاندیداهای شورای شهر بهاباد به شرح ذیل اعلام شد:

1- حسن رزاقی با تعداد آراء 1701

2- اكبر فلاح با تعداد آراء 1443

3- سیدمحمود میرابوالقاسمی با تعداد آراء 1415

4- سیدمحسن سیدحسینی با تعداد آراء 962

5- حسین زینلی با تعداد آراء 961

6- حسین فلاح با تعداد آراء 929

7- احمد هوشمند با تعداد آراء 909

8- محمدحسن خادمی با تعداد آراء 872

9- سیدرضا سیدحسینی با تعداد آراء 865

10- عباس جعفری با تعداد آراء 863

11- سیدحسن رضوانی با تعداد آراء 754

12- میرزاعباس ایمانی با تعداد آراء 609

13- كورش دادگر با تعداد آراء 594

14- عباسعلی فلاح با تعداد آراء 580

15- محمدمهدی دهقان با تعداد آراء 491

16- اشرف السادات رضوی با تعداد آراء 452

17- مجتبی رفیعیان با تعداد آراء 441

18- حسن قاسمی با تعداد آراء 371

19- مجتبی عابدی با تعداد آراء 312

20- حمیدرضا اخوان با تعداد آراء 271

21- محسن ملكیان با تعداد آراء 267

22- علی اكبر كاظمیان با تعداد آراء 263

23- سیدشهاب الدین رضوی با تعداد آراء 216

بنابراین با توجه به اینكه تعداد اعضای اصلی شورای این شهر 5 نفر و تعداد اعضای علی البدل آن 2 نفر می باشد، افراد مشروح زیر:

حسن رزاقی بهابادی، اكبر فلاح بهابادی، سیدمحمود میرابوالقاسمی بهابادی ، سیدمحسن سیدحسینی بهابادی و حسین زینلی بهابادی به عنوان اعضای اصلی و افراد مشروح زیر:

حسین فلاح و احمد هوشمند بهابادی به عنوان اعضای علی البدل شورای شهر بهاباد اعلام می شوند.

-------------------------------

تعداد كل برگه های رأی مأخوذه: 4428

تعداد كل برگه های رأی صحیح: 4336