فرماندار از آتش نشانان شهرستان تقدیر کرد

فرماندار از آتش نشانان شهرستان تقدیر کرد


فرماندار از آتش نشانان شهرستان تقدیر کرد

فرماندار در این مراسم روز آتش نشانی و خدمات ایمنی را به آتش نشانان تبریک گفت و افزود: روز آتش نشان روز تجلیل از ایثارگری های انسان های پاك سرشتی است كه امنیت و رفاه همنوعان خود را بر سلامت و آسایش خویش مقدم دانسته و همواره همچون فرشتگان نجات به یاری حادثه دیدگان می شتابند .

 

سالاری افزود: در این شغل حق اشتباه وجود ندارد چون صحنه ای که یک آتش نشان در آن وارد می شود دیگران جای تصمیم گیری ندارند و با حضور آتش نشانان بهترین تصمیم گیری انجام می شود، بنابراین در صحنه های حساس جای اشتباه و تکرار نیست.

در پایان فرماندار با اهدا لوح از خدمات آتش نشانان این شهرستان تجلیل کرد.