نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرایند اخذ پروانه ساختمان

فرایند اخذ پروانه ساختمان


 فرایند اخذ پروانه ساختمان 

فرایند اخذ پروانه ساختمان در شهرداری بهاباد بر اساس گردش کار زیر می باشد.

حداقل زمان  در صورت تکمیل بودن مدارک و عدم ارتکاب تخلف در ساختمان 5 روز و حداکثر 7 روز می باشد.

 

ا- ارائه کپی کارت ملی و شناسنامه و همچنین قولنامه یا سند زمین و پوشه

2 –  اخذ نامه استعلام زمین از شهرداری و تحویل آن به اداره راه و شهرسازی

3- ارائه جوابیه اداره راه و شهرسازی به شهرداری

4 – بازدید کارشناس عمرانی شهرداری از موقعیت زمین

5 – ارائه نقشه کامل ساختمان به شهرداری پس از تاییدیه شهرداری

6 – اخذ فرمهای تعهد نظارت و تعهد کارفرما و مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی (جنب بانک ملی)

7 – پرداخت عوارض شهرداری و حق بیمه کارگران ساختمانی

8 – صدور پروانه ساختمانی