نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عملیات آسفالت انتهایی جنوبی بولوار شهید رفیعیان

عملیات آسفالت انتهایی جنوبی بولوار شهید رفیعیان


به گزارش روابط عمومی شهرداری بهاباد،شهردار بهاباد  درباره آسفالت انتهایی جنوبی بولوار شهید رفیعیان بیان کرد:اجرای این طرح شامل زیرسازی و روسازی و آسفالت می باشد،با اعتباری بالغ بر 2 میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی اجرا گردید.هدف از اجرای این پروژه ساماندهی معابر شهری و ایجاد دسترسی مناسب به جاده همیجان می باشد. وی همچنین از مساعدت های جناب آقای مهندس صادقیان مدیر محترم توسعه و ساخت راه اداره کل راه و شهرسازی استان یزد و جناب آقای مهندس تیموری سرپرست اداره راه و شهرسازی شهرستان بهاباد تشکر و قدردانی نمود.