نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عملیات اجرایی نصب سنگ نمای المان یادبود شهدای گمنام

عملیات اجرایی نصب سنگ نمای المان یادبود شهدای گمنام


عملیات اجرایی نصب سنگ نمای المان یادبود شهدای گمنام

گزارش تصویری عملیات اجرایی نصب سنگ نمای المان یادبود شهدای گمنام