نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

زیر سازی باند دوم بلوار شهید رفیعیان

زیر سازی باند دوم بلوار شهید رفیعیان


زیر سازی باند دوم بلوار شهید رفیعیان

زیر سازی باند دوم بلوار شهید رفیعیان

از چند روز پیش شروع شده و درحال حاضر از میدان امام حسین تا میدان امام علی زیر سازی وآسفالت آن  انجام گرفته و بقیه بلوار از میدان امام علی تا جاده بهاباد ـ آسفیچ( انتهای کمر بندی ) در حال زیرسازی میباشد.لازم به ذکر است آسفالت این باند از کمر بندی" با مشارکت شهرداری و اداره راه و شهرسازی درحال انجام میباشد.

باند دوم کمر بندی شهید رفیعیان بطول 5 کیلومتر وهزینه زیرسازی وآسفالت آن بالغ بر 10 میلیارد ریال می باشد که بزودی عملیات زیر سازی و آسفالت آن به پایان می رسد .