نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجهیز شهرداری بهاباد به سیستم اتوماسیون اداری

تجهیز شهرداری بهاباد به سیستم اتوماسیون اداری


تجهیز شهرداری بهاباد به سیستم اتوماسیون اداری

تجهیز شهرداری بهاباد به سیستم اتوماسیون اداری

با هدف جلب رضایت خاطر شهروندان و در راستای شهر الکترونیک خدمتی نوین ارائه نمود

مکانیزه شدن فرآیندها در حوزه مکاتبات علاوه بر حذف کاغذ ، افزایش سرعت پاسخگویی به مکاتبات اداری، رضایت شهروندان ، کاهش خطای انسانی و افزایش دقت در جمع آوری و ثبت اطلاعات در بانک اطلاعاتی شهرداری از مزایای استفاده از اتوماسیون اداری میباشد .