نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازسازی ماشین آلات شهرداری

بازسازی ماشین آلات شهرداری


بازسازی ماشین آلات شهرداری

بازسازی ماشین آلات شهرداری

تعدای از ماشین آلات سنگین شهرداری بوسیله نیروهای واحد موتوری شهرداری راه اندازی ، تعمیر اساسی و قابل استفاده شد که از آن جمله لودر کماتسو120 و لودر کاترپیلار 950 و یکدستگاه گریدر میباشد.